Certifiera dig som inmätare för Skanova

Alla som utför inmätning åt Skanova ska certifieras. På så vis bidrar du till att öka kunskapen och kvaliteten i arbetet. Välkommen att höja din kompetens ytterligare ett steg.

Certifiering:
Junior inmätare

Med denna kompetens- och behörighetsnivå kan du utföra enklare former av inmätning för Skanova. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av inmätning för att gå utbildningen.

Certifiering:
Senior inmätare

Har du redan erfarenhet av inmätning? Då ska du säkerställa att din behörighet och kompetens motsvarar Skanovas nya inmätningspolicy.

Vi söker mentorer

Som senior inmätare har du möjlighet att hjälpa nya inmätare in i branschen genom att bidra med din kompetens och erfarenhet.

Läs mer »

01
02

Ny policy för inmätning

Skanova har infört en ny policy för inmätning. Syftet är bland annat att höja kvaliteten på dokumentationen i samband med inmätning, samt att göra en enklare form av inmätning tillgänglig för en bredare skara utövare.

Läs mer »