geomatikk_inmatare_falt

Om certifieringen

Har du fått i uppdrag att utföra inmätning för Skanova? Då välkomnar vi dig till vårt certifieringsprogram som verifierar att din behörighet och kompetens motsvarar Skanovas nya inmätningspolicy.

Den nya policyn infördes 2016 med syfte att möta förändrade krav och skapa nya möjligheter vid lägesinmätning. Skanovas ambition är också att höja kvaliteten på dokumentation i samband med inmätning, samt att göra en enklare form av inmätning tillgänglig för en bredare skara utövare.

Med anledning av den nya policyn ska alla inmätare som arbetar på uppdrag för Skanova certifieras efter en övergångsperiod.

Utbildning och certifieringen sker via denna webbportal som drivs i samarbete mellan Skanova och Geomatikk Sverige. Här hittar du två olika certifieringsprogram beroende på din förkunskap och kompetensnivå.

De övergripande områdena i utbildningen är instrumentkunskap, mätkunskap och Skanovas inmätningskrav. Kunskapsinhämtningen sker både online och i fält. För att bli certifierad ska du klara alla steg i utbildningen samt det avslutande kunskapsprovet.

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar. Läs mer om certifieringsprogrammen junior inmätare och senior inmätare.