kunskapsmal_inmatare

Allmänna kunskapsmål

För att certifieras som junior eller senior inmätare ska du ha uppnått dessa övergripande kunskapsmål.

Instrumentkunskap
Du har grundläggande instrumentkunskap för att kunna hantera lämplig GPS-utrustning (egen tillhandahållen) inklusive allmän instrumentkontroll.

Inmätningskunskap
Du har grundläggande mätningskunskap gällande inmätning och GPS. Du känner till vedertagna begrepp och termer samt vilka risker som kan orsaka mätfel.

Noggrannhetskrav
Du har grundläggande kunskap för mätning med cm-noggrannhet med hjälp av GNSS och Nätverks-RTK. Du har även tillräcklig kunskap för att identifiera situationer då inmätning inte uppnår uppsatta krav och en senior inmätare bör involveras.

Skanovas specifika kunskaper
Du känner till och har förmåga att tillämpa Skanovas policy och krav gällande inmätning, inklusive kodning och leverans samt upprättande av egenkontroll.