kvinnlig_inmatare

Två olika certifieringar

Ska du certifiera dig som senior eller junior inmätare? Här kan du läsa mer om vad de olika kompetens- och behörighetsnivåerna innebär innan du registrerar dig till våra utbildningar.

Junior inmätare

Efter genomförd utbildning och certifiering har du rätt att mäta in med stöd av en senior inmätare som är ansvarig för inmätningen.

Kompetens- och behörighetsnivån junior inmätare innebär att du:

  • Ska ha en grundläggande mätteknisk utbildning.
  • Ska ha förståelse och kunskap gällande mätningsteknik som minst motsvarar utbildningen för Skanovas certifikat.
  • Ska kunna utföra regelmässig inmätning samt bedöma när noggrannhetskraven inte uppfylls.
  • Involverar senior inmätare vid osäkerhet i inmätningen.

Senior inmätare

Kompetens- och behörighetsnivån senior inmätare innebär att du:

  • Uppnår Skanovas krav och innehar Skanovas certifikat.
  • Är övergripande ansvarig för att inmätningsuppdrag utförs korrekt enligt Skanovas krav.