Senior inmätare för Skanova

Har du redan erfarenhet av inmätning? Då välkomnar vi dig till vårt certifieringsprogram som säkerställer att din behörighet och kompetens motsvarar Skanovas nya inmätningspolicy.

Skanovas nya policy infördes 2016 med syfte att möta förändrade krav och skapa nya möjligheter vid lägesinmätning. Skanovas ambition är också att höja kvaliteten på dokumentationen i samband med inmätning, samt att göra en enklare form av inmätning tillgänglig för en bredare skara utövare.

Här kan du läsa mer om de viktigaste nyheterna i Skanovas policy.

Alla inmätare ska certifieras

Under en övergångsperiod ska alla inmätare som arbetar på uppdrag för Skanova certifieras. För att certifieras som senior inmätare behöver du rätt förkunskaper. Dessa finns beskrivna under frågor och svar. Sedan ska du klara utbildningen i Skanovas inmätningskrav samt ett avslutande kunskapsprov. Utbildning och certifiering sker via denna webbportal som drivs i samarbete mellan Skanova och Geomatikk Sverige.

Vill du veta mer? Ladda ner vår innehållsöversikt (pdf) och steg i utbildningen (pdf).

Möjlighet att bli mentor

Vi ser gärna att du som certifierar dig som senior inmätare även anmäler dig som mentor åt dem som certifieras enligt den kompetens- och behörighetsnivå som kallas junior inmätare. En junior inmätare kan bara bli certifierad under vägledning av en mentor. Som mentor hjälper du nya inmätare in i branschen genom att bidra med din kompetens och erfarenhet. Läs mer om mentorskapet under frågor och svar.

Påbörja certifieringsprogram

Klicka på ”Gå utbildningen” och sedan på steg 1 nedan i utbildningsinnehållet.

Återuppta certifieringsprogram

Klicka på det steg nedan i utbildningsinnehållet som inte är avklarat (rött kryss)

Utbildning Materials


Frågor och svar

 

Vilka förkunskaper behöver jag?
Certifieringen senior inmätare vänder sig till dig som har kompetens och erfarenhet enligt Lantmäteriets rekommendationer i HMK Introduktion för “grundläggande mätningsteknisk färdighet” och “god mätsed” eller har tillgång till motsvarande kompetens.

För senior inmätare krävs också:

Examen från en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk erfarenhet i minst 2 år så att summan blir minst 5 år. Om du inte har någon examen från mätningsteknisk utbildning på minst två år men anser att du har tillgång till motsvarande kompetens ska du ange hur du fått tillgång till denna kompetens.

Hur lång tid tar certifieringsprogrammet?
Vi uppskattar att det tar cirka 1 arbetsdag att genomföra.

Vad kostar det?
Kostnaden för att delta i certifieringsprogrammet är 3000 kr exkl. moms 

Vem står för kostnaden?
Deltagaren står själv för alla kostnader som är förenade med certifieringsprogrammet.

 

 

Får jag ett certifikat?
Ja, när du blivit godkänd utfärdar vi ett certifikat från Skanova.

Hur länge gäller mitt certifikat?
Nuvarande certifieringsversion (1.0) är giltig till och med att nästa version publiceras (inklusive en övergångsperiod).

Vad innebär det att vara mentor?
Totalt genomgår en junior inmätare två praktikperioder med sin mentor under certifieringsprogrammet. Som mentor bekräftar du 
att en junior inmätare har uppnått Skanovas kunskapskrav. Ditt godkännande gör att den juniora inmätaren får fortsätta sin utbildning. 

Hur blir jag mentor?
Du anmäler dig genom att ge en kort beskrivning av dig själv, dina kontaktuppgifter samt i vilken region av Sverige du arbetar. Det är sedan upp till dig och den som anlitar dig för mentorskapet att avtala kostnader för praktikperioderna och komma överens om när praktikperioderna ska ske. 

Klicka här för att anmäla dig som mentor