Junior inmätare för Skanova

Har du fått i uppdrag att utföra inmätning för Skanova? Då välkomnar vi dig till vårt utbildnings- och certifieringsprogram som ger dig rätt kompetens och behörighet för att kunna utföra enklare former av inmätning för Skanova.

Under 2016 har Skanova infört en ny inmätningspolicy. Syftet är att möta förändrade krav, skapa nya möjligheter vid lägesinmätning samt att höja kvaliteten på dokumentationen i samband med inmätning.

Med den nya policyn vill Skanova även att göra en enklare form av inmätning tillgänglig för en bredare skara utövare, en kompetens- och behörighetsnivå som kallas junior inmätare.

Du behöver inte ha tidigare erfarenhet från inmätning

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet från inmätning för att gå certifieringsprogrammet. Utbildning och certifiering sker via denna webbportal som drivs i samarbete mellan Skanova och Geomatikk Sverige. För att bli certifierad ska du klara alla steg i utbildningen samt det avslutande kunskapsprovet. Kunskapsinhämtningen sker både online och i fält. 

Efter certifieringen har du rätt att mäta in med stöd av en senior inmätare som är ansvarig för inmätningen. Välkommen att registrera dig!

Vill du veta mer? Ladda ner vår innehållsöversikt (pdf) och steg i utbildningen (pdf).

Påbörja utbildnings- och certifieringsprogram

Klicka på ”Gå utbildningen” och sedan på steg 1 nedan i utbildningsinnehållet.

Återuppta utbildnings- och certifieringsprogram

Klicka på det steg nedan i utbildningsinnehållet som inte är avklarat (rött kryss)

Utbildning Materials


Frågor och svar


Hur blir jag certifierad?
Utbildning och certifieringen sker via denna webbportal som drivs i samarbete mellan Skanova och Geomatikk Sverige. För att bli certifierad ska du klara alla steg i utbildningen samt det avslutande kunskapsprovet. När du blivit godkänd utfärdar vi ett certifikat från Skanova.

Hur lång tid tar det?
Vi uppskattar att det tar cirka 7-8 arbetsdagar att genomföra certifieringsprogrammet.

Vad kostar det?
Kostnaden för att delta i certifieringsprogrammet är 3000 kr exkl. moms. I denna avgift ingår inte avgifter för obligatoriska externa utbildningsdelar så som: anskaffande av en senior mentor för praktik samt verifiering av olika utbildningssteg och anskaffande av relevant kompetens inom grundläggande instrumentkunskap och mätningskunskap.

Vem står för kostnaden?
Deltagaren står själv för alla kostnader som är förenade med certifieringsprogrammet.

Hur länge gäller mitt certifikat?
Nuvarande certifieringsversion (1.0) är giltig till och med att nästa version publiceras (inklusive en övergångsperiod).

 


Vad innehåller utbildningen?

De övergripande områdena i utbildningen är instrumentkunskap, mätkunskap och Skanovas inmätningskrav. Instrumentkunskap och mätkunskap erhålls via externa utbildare, Skanovas inmätningskrav erhålls i utbildningsdel på denna webbportal.

Varför ska jag ha en mentor?
Som junior inmätare kan du bara bli certifierad under vägledning av en senior inmätare. Anledningen är att certifieringen junior inmätare enbart ger dig begränsad behörighet vid inmätning. Arbetet sker alltid under ansvar av en senior inmätare. 

Du genomgår två praktikperioder med din valda mentor. Mentor verifierar dina kunskaper i programmets olika utbildningssteg. Det är mentorns godkännande som gör att du kan gå vidare i utbildningen.

Hur skaffar jag en mentor?
Vi förmedlar kontakter till lämpliga mentorer. En lista över tillgängliga mentorer hittar du här.

Hur skaffar jag en extern utbildare?
Ett steg i denna utbildning är att du ska tillgodogöra dig relevant kompetens inom grundläggande instrumentkunskap och mätningskunskap. Detta gör du via en extern utbildare. Vi förmedlar kontakter till lämpliga externa utbildare här.